1. Doradztwo z zakresu prawa cywilnego.
 2. Sporządzanie i analiza projektów umów oraz regulaminów, w tym regulaminów sklepów internetowych.
 3. Reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in.:
  • tzw. sprawach odszkodowawczych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta),
  • sprawach o zapłatę,
  • sprawach o ochronę dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie, przeprosiny),
  • sprawach związanych z niewłaściwym wykonaniem zobowiązań umownych,
  • sprawach spadkowych (m.in. nabycie spadku, dział spadku),
  • sprawach związanych z wpisami do rejestru ksiąg wieczystych,
  • sprawach związanych z prawem własności (m.in. sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochronę posiadania, ochronę własności),
  • pozostałych sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu cywilnym.