1. Sprawy podatkowe, reprezentacja osób fizycznych oraz prawnych w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych w zakresie zobowiązań podatkowych w tym sporządzanie środków zaskarżenia oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
  2. Sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
  3. Przygotowywanie projektu opinii prawnych z zakresu zobowiązań podatkowych w celu uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych ,
  4. Przygotowywanie projektów środków odwoławczych w sprawach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi,
  5. Przygotowywanie projektów opinii w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego,
  6. Przygotowywanie środków odwoławczych w sprawach gospodarczych, prowadzenie spraw gospodarczych ,
  7. Prawo energetyczne i stosunki z tym związane, spory sądowe, reprezentacja przed sądami powszechnymi.