Prawo rodzinne
  1. Doradztwo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

  2. Reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w tym m.in.:

  • w sprawach o rozwód i separację,

  • w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków,

  • w sprawach związanych z obowiązkiem alimentacyjnym (zasądzenie alimentów, zmiana obowiązku alimentacyjnego, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),

  • w sprawach związanych z władzą rodzicielską (m.in. ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności związanych z zarządem majątkiem dziecka),

  • w sprawach związanych z uregulowaniem kontaktów z małoletnimi dziećmi,

  • w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Wyroki sądowe