1. Doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (m.in. analiza sytuacji prawno-finansowej spółki, pomoc w wyborze właściwej formy upadłości).
  2. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości.
  3. Prowadzenie negocjacji z wierzycielami, reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli.
  4. Przygotowanie zgłoszeń wierzytelności do masy upadłości