KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że: 
  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Barbara Bieniasz z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 16/9, 35-205 Rzeszów,
  • dane będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw,
  • podanie danych jest dobrowolne (w przypadku dobrowolnego podawania danych),
  • dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • w przypadkach, o których mowa w art. 32. ust. 1 pkt 7 i 8 ww. Ustawy.