Usługi windykacyjne obejmują:

  • doradztwo prawne w zakresie skutecznego odzyskiwania należności,
  • prowadzenie spraw sądowych o zapłatę,
  • reprezentację klienta przed sądami i komornikami,
  • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
  • poszukiwanie majątku dłużnika,
  • podejmowanie wszelkich czynności mających na celu odzyskanie majątku usuniętego spod egzekucji.