W pracy naszej Kancelarii cenimy sobie przejrzystość i jasne sytuacje, dlatego od samego początku współpracy z naszymi Klientami precyzyjnie określamy wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, co znajduje odzwierciedlenie w pisemnej umowie – która stanowi odzwierciedlenie ustnych ustaleń między Klientem a Kancelarią. Dokładamy należytej staranności aby Klient był poinformowany o wysokości kosztów związanych z prowadzeniem sprawy tj. opłatą od pełnomocnictwa, kosztach sądowych itp.

Kodeks etyki adwokackiej zabrania informowania na stronach internetowych o stawkach wynagrodzenia i sposobach ich obliczania, dlatego możemy jedynie Państwa zapewnić, że są one konkurencyjne i w pełni adekwatne do poziomu świadczonych przez nas usług.