1024px-ZUS_logo

Występowanie przeciwko ZUSowi przed sądem i reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w procesach.

Kancelaria postawiła sobie za cel specjalizację w tej dziadzienie prawa, z zaangażowaniem oraz z sukcesami walczy w imieniu i na rzecz Klientów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki pracy Kancelarii uzyskasz pomoc prawną m.in w zakresie:

 • doradztwa w zakresie wszelkich świadczeń, zasiłków, które przysługują Przedsiębiorcą oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę,  a szerzej podlegających pod ubezpieczenia społeczne (w tym m.in. zasiłki chorobowe i macierzyńskie, zasiłki pogrzebowe, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne); 
 • prawa do emerytury (w tym m.in. emerytury wcześniejsze za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury w wieku powszechnym, emerytury pomostowe, emerytury rolnicze); 
 • prawa do renty (w tym m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową); 
 • podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym; zbiegi ubezpieczeń; 
 • zwrotu świadczeń nienależnie pobranych; 
 • odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; 
 • określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia. 

Kancelaria oferuje pomoc w pisaniu odwołań od wszelkich decyzji ZUS, oraz reprezentuję swoich Klientów, w zakresie m.in:

 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie zaniżania przez ZUS wysokości zasiłków; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podlegania pod ubezpieczenia społeczne; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umowy o pracę; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie obniżania wynagrodzenia za pracę skutkującego w dalszej konieczności obniżeniem wysokości zasiłków; 
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umów cywilnoprawnych i zobowiązujących do zapłaty zaległych, czasem wielotysięcznych składek ZUS; 
 • Sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, odwołania od decyzji ZUS nie przyznających prawa do rent;
 •  reprezentacja Klienta w trakcie kontroli ZUS;
1024px-ZUS_logo

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przyznam, że przedmiotowa dziedzina prawa z jednej strony jest bardzo wymagająca pod względem zakresu wiedzy i praktycznego doświadczenia zawodowego a z drugiej strony Organ w ostatnim czasie wzmożył swoje działanie. Prawo ubezpieczeń społecznych jest trudne w sytuacji gdy osoba fizyczna czy przedsiębiorca styka się z nim bezpośrednio.
Dlatego też Kancelaria postawiła sobie za cel specjalizację w tej dziadzienie prawa, z pełnym zaangażowaniem i sukcesami podejmujemy walkę z Organem (z ZUSem) w imieniu i na rzecz naszych Klientów z Organem, by z sukcesem realizować ich prawa.

Korzystając z usług Kancelarii, można uzyskać profesjonalną pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • doradztwa w zakresie wszelkich świadczeń, zasiłków, które przysługują Przedsiębiorcą oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę,  a szerzej podlegających pod ubezpieczenia społeczne ( m.in. zasiłki chorobowe i macierzyńskie, zasiłki pogrzebowe, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne);
 • prawa do emerytury (w tym m.in. emerytury wcześniejsze za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury w wieku powszechnym, emerytury pomostowe a także emerytury rolnicze);
 • prawa do renty (m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową);
 • prawa do renty (m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową);
 • podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym; fikcja zatrudnienia, fikcja prowadzonej działalności, zbiegi ubezpieczeń;
 • ustalenia wysokości kapitału początkowego;
 • zwrotu świadczeń nienależnie pobranych;
 • obniżenie podstawy wymiaru wynagrodzenia, z wyższej na niższą;
 • określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia.

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w pisaniu odwołań od wszystkich decyzji ZUS, a także reprezentuję swoich Klientów, przed Organem w tarcie postępowania przygotowawczego oraz sądowego w zakresie m.in.:

 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania podstawy, w zakresie udowodnienia faktycznego prowadzenia przedmiotu działalności gospodarczej;
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie faktycznego zaniżania przez Organ wysokości uzyskiwanych zasiłków;
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podlegania, niepodlegania pod ubezpieczenia społeczne;
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umowy o pracę;
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie obniżania wynagrodzenia za pracę skutkującego w dalszej konieczności obniżeniem wysokości zasiłków;
 • Odwołań od decyzji ZUS w zakresie podważania umów cywilnoprawnych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie istniejących względem Organu zaległy zobowiązań do zapłaty, wnioski o umorzenie ww. należności, rozłożenie ich na raty;
 • Sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, Wojewódzki Komisji ds. orzekania o Niepełnosprawności, odwołania od decyzji ZUS nieprzyznających prawa do rent.

Posiadana wiedza i zdobyte doświadczenie dają podstawę do podejmowania nieszablonowych rozwiązań.

Wyroki sądowe

Kontakt z Kancelarią Adwokacką Barbara Bieniasz

Pełnomocnik reprezentuje Klienta przed organem – Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego, którego przedmiotem będzie ustalenia właściwego dla Klienta USTAWODACTWA, czyli czy Klient podlega  pod ubezpieczenie społeczne w Polsce, czy innego państwa, w sytuacji gdzie był zatrudniony w ramach np. umowy o pracę. Biorąc pod uwagę fakt prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej i brakiem płatności składek na ubezpieczenie społeczne.
Organ wzywa o dokonanie płatności za okres odpowiadający wykonywania pracy w innym kraju nie tylko w ramach Unii Europejskiej.
Sporządzanie odwołania od decyzji organu w tym zakresie, ale także reprezentowanie przed Sądem.

Kancelarię prowadzę pod własnym nazwiskiem, prowadzę sprawy samodzielnie, staram się aby każdy Klient posiadał przekonanie, że jego sprawa jest najistotniejsza.

Nie oznacza to jednak, że przy prowadzeniu spraw samodzielnie podejmuje działania. Oczywiście  współpracuje z wieloma osobami z innymi adwokatami, księgowymi, pracownikami ZUSu, inspektorami BHP oraz doradcami podatkowymi z różnych rejonów Polski.

Postaram się dołożyć wszelkich starań aby Państwa uprawnienia były realizowane. Podejmują współpracę  mogę zapewnić wszechstronną pomoc w przedmiotowych dziedzinach.

Zasady współpracy – wynagrodzenie

Zawsze  na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy precyzyjnie wspólnie określimy zakres zlecenia, zdecydujemy wspólnie, w czym mogę pomóc. Ustalony zakres zlecenia będzie determinował wysokość ustalonego wcześniej wysokości  wynagrodzenia, które będzie uzależnione od nakładu pracy. Istotna jest również ewentualna wartość przedmiotu sporu oraz miejsce wykonywania zlecenia. Wzięte będą także Klienta możliwości finansowe.

Możliwości wynagrodzenia może być sporo:

 • jeżeli będzie to jednorazowa porada – wskażę konkretną kwotę wynagrodzenia;
 • jeżeli będzie to jednorazowa porada – wskażę konkretną kwotę wynagrodzenia;
 • jeżeli będzie reprezentacja w sądzie – dobrym rozwiązaniem będzie wtedy wynagrodzenie podstawowe w określonej stawce.

Najważniejsze – można wysłać zapytanie, w odpowiedzi zwrotnej zostanie wskazana wycena udzielonej pomocy. Zatem decyzja w zakresie skorzystać z ww. usługi będzie należała tylko do Klienta.